26 marca 2019. imieniny: Teodor, Emanuela, Larysa
Aktualności
Uchwały dot. gospodarowania odpadami komunalnymi
Uchwała nr XXIX/217/13 Rady Gminy Raciążek z dnia 12 marca 2013 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

więcej »Uchwała nr XXIX/216/13 Rady Gminy Raciążek z dnia 12 marca 2013 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

więcej »Uchwała nr XXIX/215/13 Rady Gminy Raciążek z dnia 12 marca 2013 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Raciążek

więcej »Uchwała nr XXIX/214/13 Rady Gminy Raciążek z dnia 12 marca 2013 

określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

więcej »Uchwała nr XXIX/213/13 Rady Gminy Raciążek z dnia 12 marca 2013 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

więcej »Uchwała nr XXIX/212/13 Rady Gminy Raciążek z dnia 12 marca 2013 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciążek

więcej »

« powrót